skip to Main Content

Hovedentreprise

Hovedentreprise omfatter byggeledelse af mere end ét fag.

Et nybyggeri og en større renovering kræver for det meste andre fag end tømrerens. Fx er der ofte brug for fagene murer, VVS, elektriker og/eller maler.

En meget stor del af vores opgaver udføres som hovedentrepriser, og de nødvendige fag hentes ind som underentreprenører til hovedentreprenøren. I disse sager står vi for byggeledelsen af det hele samlede projekt.

Back To Top