Abkjær tømrerfirma

Vi beskæftiger os med tømreropgaver, fagentrepriser og hovedentrepriser for det private, erhvervsmæssige og kommunale område.

Vi arbejder med nybyggeri og renovering af alle typer bygninger primært inden for Kalundborg Kommunes grænser.

Nybyggeri

Nybyggeri omfatter alle nye bygninger – store som små.

Inden for de erhvervsmæssige nybyggerier kan det fx være en administrationsbygning, produktionsbygning, børnehave, stald, lade eller lignende.

På det private område kan der her være tale om en ny bolig, et sommerhus, en tilbygning til en eksisterende bolig såsom ekstra børneværelser, garage, anneks eller skur.

Nybyggeri kan kombineres med renovering. Fx en tilbygning til eksisterende beboelse, som kombineres med en tagudskiftning.

Renovering

Renovering omfatter ombygning i eksisterende bygninger.

Vi har stor erfaring med energirenoveringer såsom udskiftning af tage og vinduer.

Reparationsarbejder er også en renovering såsom stormskader, vandskader og lignende.

Der kan også være tale om en totalrenovering, hvor der både energirenoveres og i kombination renoveres bygningen indvendigt eksempelvis med nye gulve, vægge, lofter, køkken, bryggers og badeværelse.

Renovering kan kombineres med nybyggeri.

Hovedentreprise

Hovedentreprise omfatter byggeledelse af mere end ét fag.

Et nybyggeri og en større renovering kræver for det meste andre fag end tømrerens. Fx er der ofte brug for fagene murer, VVS, elektriker og maler.

En meget stor del af vores opgaver udføres som hovedentrepriser, og de nødvendige fag hentes ind som underentreprenører til hovedentreprenøren.

I disse sager står vi for byggeledelsen af det hele samlede projekt, og vi har nogle meget dygtige lokale samarbejdspartnere inden for andre fag.

Om os

Allan Abkjær grundlagde i 2005 Abkjær Tømrerfirma som enkeltmandsvirksomhed.

Kort efter ændrede vi selskabsform til anpartsselskab (ApS), som også er formen i dag.

Det har lige fra begyndelsen været vores klare målsætning at fremstå som en innovativ, kvalitetsbevidst og resultatorienteret virksomhed, anerkendt for vores arbejdsprocesser og tætte opfølgning til alle typer opgaver.

På den baggrund fik vi meget hurtigt etableret os i lokalområdet, og i de første år bestod vores projekter primært af renoveringsopgaver for private kunder fx nye tage og vinduesudskiftninger.

Efterspørgslen på nybyggeri og hovedentrepriser steg, og det samme gjorde efterspørgslen fra det erhvervsmæssige og kommunale område.

I dag udgør hovedentrepriser og nybyggeri ca. 80% af vores omsætning, og ca. 40% af omsætningen er fra privat kunder.

Langt størstedelen af vores opgaver er geografisk placeret i 3-kantsområdet Kalundborg-Jyderup-Høng.

Vi beskæftiger cirka 8-10 lokale tømrere og tømrerelever.

Kontakt os